Darbas vyksta

Partnerystės nariai šiuo metu dirba prie 1 produkto.

Klausimynai buvo paruošti, kad suprasti, ar žmonės žino apie prieinamą neįgaliesiems turizmą ir kokios yra pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria turizmo sektoriaus specialistai dirbdami su šia tiksline grupe.

Anketos cirkuliuoja partnerių šalyse ir išvadas bus prieinamos nuo kovo 1

Interviu taip pat paimti iš pagrindinių asmenybių mokymo versle, taigi partneriai surinko vertingos informacijos, kurią bus galima panaudoti projekte. Keturios focus-grupės keturiose šalyse-partnerėse buvo skatinamos diskutuoti svarbiais klausimais, susijusiais su prieinamu turizmu.