Darbas vyksta

2018 m. balandžio – rugsėjo mėn.

Siekiant išbandyti internetinę platformą, sukurtus skyrius bei išteklius Portugalijoje, Vokietijoje ir Italijoje buvo atliekami pilotiniai bandymai.
Dabar partneriai įtraukia šiame etape gautus pasiūlymus.
Skatinant projekto sklaidą ir tvarumą, Portugalijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lietuvoje ir Belgijoje buvo suorganizuoti pristatomieji renginiai.

2017 m. birželio mėn. – 2018 m. kovo mėn.

Šiame projekto etape visi partneriai kūrė Intelektinį produktą 2 ir rengė mokomąjį modulį, sudarytą iš devynių skyrių.
Projekto pabaigoje internetinėje platformoje, kuri taip pat buvo kuriama, šio modulio turinys ir kiti ištekliai bus prieinami nemokamai.

2017 m. kovo – birželio mėn.

Išanalizuoti duomenys, surinkti atliekant klausimynus, apklausas ir fokus grupes.
Buvo surinkta geroji patirtis ir atlikta lyginamoji analizė apie šalyse partnerėse egzistuojančius turizmo srities mokymus.
Iš tyrimo buvo surinkta vertinga informacija, leidžianti įvertinti turinį, kuris turi būti įtrauktas į mokymo modulį ir pristatytas projekto pabaigoje.
Intelektinis produktas 1 pabaigtas rengiant ataskaitą, kurioje apibendrintos pagrindinės išvados ir parengiamojo modulio preliminari struktūra, sukurta rengiant Intelektinį produktą 2.
Portugalijoje, Italijoje ir Vokietijoje buvo surengti renginiai, kurių tikslas – parodyti atliktą darbą ir surinkti suinteresuotųjų šalių atsiliepimus.

2016 m. Spalio mėn. - 2017 m. Vasario mėn

Partnerystės nariai šiuo metu dirba prie 1 produkto.
Klausimynai buvo paruošti, kad suprasti, ar žmonės žino apie prieinamą neįgaliesiems turizmą ir kokios yra pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria turizmo sektoriaus specialistai dirbdami su šia tiksline grupe.
Anketos cirkuliuoja partnerių šalyse ir išvadas bus prieinamos nuo kovo 1
Interviu taip pat paimti iš pagrindinių asmenybių mokymo versle, taigi partneriai surinko vertingos informacijos, kurią bus galima panaudoti projekte. Keturios focus-grupės keturiose šalyse-partnerėse buvo skatinamos diskutuoti svarbiais klausimais, susijusiais su prieinamu turizmu.