Projekto susitikimai

Antras tarptautinis susitikimas įvyko Vokietijoje gegužės 4 ir 5 dienomis.

Šeimininkas buvo IHK ir visi partneriai dalyvavo.

Pagrindiniai susitikimo tikslai:

  • aptarti pirmines išvadas dėl jau atliktos analizės;
  • pristatyti partnerių šalyse atliktos išsamios analizės išvadas, remiantis apklausomis, interviu ir tikslinėmis grupėmis;
  • gauti idėjų iš egzistuojančių prieinamo turizmo pavyzdžių;
  • analizuoti kitus profesinio mokymo pasiūlymus šioje srityje, kurie gali būti panašūs į modulį, kurį projektas siekia sukurti.

Po analizės partneriai parengė ir patvirtino mokymo programos struktūrą, tikslus ir turinį.

Visi partneriai buvo pakankamai patenkinti atliktu darbu ir susitarė dėl tolesnių žingsnių siekiant išlaikyti projekto vykdymą sklandų.

Antras tarptautinis susitikimas

Pirmas tarptautinis susitikimas įvyko 24-25 lapkričio 2016 m. Portugalijoje.

Priimančioji pusė buvo CEPROF, kaip projekto koordinatorius.

Partneriai pristatė savo institucijas ir išnagrinėjo svarbiausius projekto punktus: tikslus, tikslines grupes, intelektinį produktą ir pagrindinius rezultatus, daugybinius įvykius ??, projektų valdymą, sklaidą ir panaudojimą, projekto  stebėseną ir vertinimą.

Projekto logotipas taip pat buvo patvirtintas partnerių ir svarbiausi sprendimai buvo priimti šiame susitikime kad būtų galima vykdyti pirmą produkcijos plėtrą pagal suderintą dalyvių tvarkaraštį.

Tai buvo labai svarbus momentas projekto pradžioje, nes jis leido partneriams dirbti greta vienas kito akis į akį.

Pirmas tarptautinis susitikimas