Intelektinis produktas

PRODUKTAS 1

TOUR4ALL mokymo sistema ir mokymo programos struktūra sieks įteisinti ir reglamentuoti žmonių su trūkumais poreikius ir specialius poreikius, susijusių su turistine veikla. TOUR4ALL mokymo pagrindų ir mokymo programos struktūros tikslas ‒ pakloti pamatus atitinkamų žinių kūrimui, įgūdžiams ir kompetencijai spręsti šią profesinio mokymo turizmo kursų spragą. Mokymo sistema ir mokymo programos struktūra bus perduodami ir naujoviška produkcija bus pristatyta pabaigoje, bet bus kuriama ant preliminarių išvadų ir ataskaitų, iš kurių konsorciumo partneriai rinks reikiamą informaciją dėl intelektinio produkto rezultato. Į jį įeina:
• pradinės išvados, gautos analizuojant;
• išvados, pasiremiančios išsamiai atlikta partnerių šalyse analize, pagrįsta tyrimų duomenimis, interviu ir tikslinėmis grupėmis;
• pasisėmimas įkvėpimo iš esančios patirties prieinamo neįgaliems turizmo srityje;
• išsiaiškinti apie kitas profesinio mokymo siūlomas programas, kuriose gali būti panašumo į modulį, kurį projektas siekia sukurti.
Taigi galutinis dokumentas susidės iš mokymo sistemos ir mokymo programos struktūros, toliau plėtojamos intelektinio produkto 2 veikloje.

PRODUKTAS 2

TOUR4ALL išteklių kūrimo ir platformos plėtros tikslas yra praktinių išteklių rinkinio pritaikymo prieinamo neįgaliesiems turizmo modulio parengimui. Visi ištekliai bus prieinami elektroninio mokymosi formate ir taip pat suteiks galimybę būti perkeltiems į tradicinius profesinio mokymo kursus (akis į akį) Ir bus prieinami anglų ir visų partnerių kalbomis.
Šie ištekliai bus suteikti besimokantiems turizmo profesinio mokymo kursuose (pradinio ir tęstinio mokymo kursuose) su tinkamomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencija spręsti turistų su negalia specialius reikalavimus ir poreikius, o taip pat geriau aprūpinti profesinio rengimo turizmo instruktorius labai svarbiais turizmo sektoriuje klausimais: apie neįgaliesiems prieinamą turizmą.
Galutinis produktas bus elektroninio mokymo platforma, prieinama internete ir nemokama, turinti išvystytą modulį ir visus papildomus išteklius pritaikyto neįgaliems turizmo, taip pat profesinio orientavimo medžiaga instruktoriams, leidžianti tinkamai panaudoti išteklius; taip pat kaip ir galutinė publikacija, skirta profesinio turizmo sektoriaus mokymo paslaugų teikėjams, nurodanti, kaip įtraukti šį modulį į savo dabartinius pasiūlymus ir kaip toliau jį tobulinti.