Projektas

Projektas „Prieinamo turizmo programų, skirtų profesiniam mokymui, plėtra“ (TOUR4ALL) įkurtas ERASMUS+ Programos ir jame siekiama sukurti prieinamo turizmo modulį, skirtą profesinio mokymo studentams, dėstytojams ir turizmo profesionalams. Geriau kvalifikuotas personalas galės suteikti geresnes paslaugas, ir turizmo sektorius bei visuomenė turės iš to naudos. Projektui pasibaigus, apžvalga ir modulis bus laisvai prieinami internete.

Projekto pabaigoje mes tikimės pristatyti:

• prieinamo turizmo mokymo modulį, kurį galima pritaikyti bet kokiam turizmo profesinio mokymo kursui (pradiniam ir tęstiniam) visose ES valstybėse narėse;
• mokymo priemonę, suteikiančią besimokantiesiems tinkamą įgūdžių ir gebėjimų komplektą, kad būtų patenkinti specialių poreikių turistų reikalavimai;
• būsimus turizmo srities specialistus geriau informuoti apie tai, kad teikiant geresnę ir tinkamą pagalbą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, turizmo sektoriuje gali atsirasti naujų galimybių;
• didinti turizmo specialistų pasitikėjimą savimi, kai susiduria su ypatingų poreikių turinčiais žmonėmis;
• pakeisti suvokimą ir mentalitetą apie žmones su specialiais poreikiais ir užtikrinti jiems tinkamas turizmo paslaugas.