Partneriai

CEPROF - Centros Escolares de Ensino Profissional Lda.

Adresas: Rua 27 nº 847, Apt.443 1 4501-868
Buvimo vieta: Espinho, Portugal
Telefonas: +351227330430
El. paštas: geral@espe.pt
Interneto svetainė: www.espe.pt

CEPROF yra profesinio mokymo mokyklos Escola Profissional de Espinho, įkurtos 1990 m., savininkas. Jo pašaukimas yra mokyklos centrų ir profesinių mokyklų rėmimas. Jo tikslas prisidėti ūgdant asmeninius ir profesinius mokinių įgūdžius, parengti juos darbo rinkai. Jis skatina suartėjimą tarp mokyklų ir verslo ir suteikia mokymosi galimybes atsižvelgiant į vietos ir nacionalinius poreikius. Daugiausia dėmesio skiriama apmokymui srityse susijusiose su turizmo sektoriumi, rėmimui šios pramonės poreikių Aveiro ir Porto pakrantės regionuose. Technologijomis dėmesys taip pat yra labai stiprus, ypač mechatronikos ir elektronikos srityse remiant sunkiąją pramonę Porto Gaia-Ovar regione. Studentai yra skatinami dalyvauti konkursuose pristatant novatoriškas idėjas, kurios leistų jiems plėtoti kūrybiškumą ir verslumą.
Ovar Forma - Ensino e Formação Lda.

Adresas: Rua da Escola - Apartado 73 - 3886-908 
Buvimo vieta: Cortegaça, Portugal
Telefonas: +351256750930
El. paštas: geral@eprofcor.com
Interneto svetainė: www.eprofcor.com

Ovar Forma yra Escola Profissional de Cortegaça, profesinio mokymo mokyklos savininkas. Jis siekia vystyti mokymąsį, tyrimą ir formavimąsi prisidedant prie piliečių tinkamo pasirengimo aktyviam profesiniam gyvenimui; skatinti mokyklų ir įmonių suartėjimą; analizuoti regiono poreikius mokymosi požiūriu; skatinti mokymosi galimybes ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio institucijomis vystant profesinį mokymą. Palaipsniui, profesinė kvalifikacija, suteikiama šios institucijos, tapo svarbia priemone susiduriant su konkurencinga rinka, kuri reikalauja vis daugiau kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių. Ši įstaiga atsiliepia į šį naują poreikį, sudaro studentams sąlygas gauti geresnę kvalifikaciją, labiau orientuotą į darbo pasaulį.
INOVAMAIS- Serviços de Consultadoria em Inovação Tecnológica S.A.

Adresas: Centro de Inovação de Matosinhos, Rua Dr. Afonso Cordeiro,567, 4450-309
Buvimo vieta: Porto, Portugal
Telefonas: +351229397130
El. paštas: inovamais@inovamais.pt
Interneto svetainė: www.inovamais.pt

INOVA+ (www.inovamais.pt) yra pirmaujanti portugalų įmonė, skatinanti ir valdanti tarptautinius projektus inovacijų, mokymo ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse. Turinti daugiau nei 19 metų patirtį, INOVA + dirba aukštos kvalifikacijos komanda su daugiau nei 40 konsultantų biuruose visoje Europoje: Porto (centrinė būstinė), Lisabonoje, Briuselyje, Liuksemburge ir Varšuvoje. Su Inova + mes norime nutiesti kelius į 2020 m. ir priartinti horizontą vienu žingsniu arčiau. Norėdami pasiekti tokį tikslą, mūsų konsultantai įpatikimai įgyvendina veiksmingus ir tvarius sprendimus tokiose srityse kaip švietimas ir mokymas; valdymas ir inovacijos; žmogiškųjų išteklių valdymas; Inovacijų sistemos ir inovacijų valdymas; verslumas; internacionalizavimas; mokslas, technologijų ir komunikacijų valdymas; informacinių ir ryšių technologijų integracija. INOVA+ yra sėkmingai valdoma ir dalyvavo daugiau nei 80-tyje EB finansuojamų projektų per 5, 6 ir 7 Europos Komisijos bendrąsias programas, KIP, Mokymosi visą gyvenimą programa, ERPF fondai (struktūriniai fondai Portugalijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje) ir, žinoma, "Erasmus+".
Lithuanian Association of People with Disabilities

Adresas: Geliu st. 7, LT – 01137 
Buvimo vieta: Vilnius, Lithuania
Telefonas: 852691308
El. paštas: lzns@negalia.lt
Interneto svetainė: www.negalia.lt

Lietuvos Žmonių su Negalia Asociacija (LŽNS) yra nepriklausoma nevalstybinė organizacija, įkurta 1995 m., jungianti 19 asocijuotų narių Lietuvoje ir 4 viešųjų paslaugų teikimo institucijas. LŽNS jungia apie 10000 žmonių su įvairiomis negaliomis ir jų šeimų narius. Asociacija yra Lietuvos Neįgaliųjų Forumo, Europos Neįgaliųjų forumo ir Tarptautinio Neįgaliųjų Forumo narys. Pagrindiniai Lietuvos Asociacijos Žmonių su Negalia tikslai yra: atstovauti ir propaguoti žmonių su negalia teises ir interesus; mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį; skatinti žmonių su negalia socialinę integraciją per neįgalumo suvokimą ir bendradarbiauti su bendruomenėmis, vietinėmis savivaldybėmis ir nacionaline vyriausybe, verslu ir žiniasklaida sprendžiant su negalia susijusius klausimus
CSC Danilo Dolci

Adresas: Via Roma 94, 90133
Buvimo vieta: Palermo, Italy
Telefonas: +390916177252
El. paštas: info@danilodolci.org
Interneto svetainė: www.danilodolci.org

CSC Danilo Dolci yra pelno nesiekianti asociacija jaunimui ir suaugusiems, kuri veikia iki jos kaitos formavimo tikslų ?? per švietimo projektus bendradarbiaujant su mokyklomis, universitetais, įstaigomis, asociacijomis ir socialinėmis grupėmis tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. CSC įkurta remiantis Danilo Dolci ir jo bendradarbių socialiniais ir švietimo darbais, kurie prasidėjo Rytų Sicilijoje dar 1952 m. Ji kilo iš vietos bendruomenių poreikio praktiškai ir taikiai išspręsti vietos problemas sukuriant socialinę erdvę, skatinančią geresnį informuotumą ir planavimą iš apačios į viršų, ir taip atvėrė kelią realiems pokyčiams. Nuo pat pradžių, pagrindinis centro dėmesys buvo skirtas nesmurtiniam švietimui, taip pat žinomų metodų įdiegimas ‒ abipusiškas Maieutic požiūris - kad įgalintų kūrybinį vystymąsi vietos mokyklose ir visoje aplinkinėje teritorijoje. Šiandien Centras tęsia Danilo Dolci palikimą mūsų kasdieniame darbe, skatindamas jaunimo kūrybiškumą, verslumą, inovacijas švietime ir socialinę integraciją.
M.E.T.A Foundation

Adresas: Largo Lo Quarter - I piano, 07041
Buvimo vieta: Alghero (SS), Italy
Telefonas: +39079979054
El. paštas: info@fondazionemeta.it
Interneto svetainė: www.fondazionemeta.it

M.E.T.A Fondas yra savivaldybei priklausanti fondas įsteigtas Alghero, įsikūrusiame šiaurės vakarinėje Sardinijos dalyje, Italijoje. Fondą įsteigė Alghero municipalitetas 2010 m. Šis operatyvinis "įrankis" ėmė veikti konkrečiai kultūros ir turizmo sektoriuje, ir buvo atsakingas už kultūros plėtrą, turizmo skatinimą ir stiprinimą Algero teritorijoje ir jos bendruomenėje. Tai atskaitos pradžia vietos lygmeniu ekonominio turizmo ir kultūros sistemoje: kultūrinės organizacijos ir asociacijos, menininkai, muziejai, viešbučių vadybininkų konsorciumas, kelionių organizatoriai, turizmo operatoriai, ir tt. Jo pagrindiniai uždaviniai yra: projektavimas ir valdymas kultūrinių projektų, skatinant vystymąsi vietos lygmeniu; parama menininkams ir vietos kultūros asociacijoms; turizmo skatinimas ir viešųjų renginių organizavimas; išsaugojimas ir įvertinimas kultūros paveldo; integruotos muziejų sistemos valdymas ir koordinavimas.
EfVET

Adresas: Rue d'Arlon 40, B-1000 
Buvimo vieta: Brussels, Belgium
Telefonas: +3227219084
El. paštas: efvet-office@efvet.org
Interneto svetainė: www.efvet.org

EfVET yra unikali europinio masto profesinė asociacija, kuri buvo sukurta techninio ir profesinio švietimo paslaugų teikėjų ir praveda mokymus visose Europos šalyse. EfVET vizija yra sukurti visas procedūras, reikalingas, kad profesinis švietimas ir mokymas taptų aktyvi Europos Sąjungos ekonomikos augimo dalis ir padėtų panaikinti nelygybę tarp kvalifikacijos stokos ir šiuolaikinės ekonomikos poreikių. Pagrindiniai EfVET tikslai yra: bendradarbiavimo plėtojimas; tarpusavio bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja patirtimi; suteikti nariams galimybę įtakoti Europos TVET politiką; telkti tarpvalstybines struktūras,kurios remtų visus bendrus veiksmus, kuriais siekiama didinti ir gerinti techninį ir profesinį švietimą ir mokymą. EfVET turi atlikti pagrindinį vaidmenį atstovaudama savo narius ir prisidėdama prie ES politikos diskutuodama profesinio mokymo sektoriaus vardu. EfVET atstovauja 130 organizacijų profesinio švietimo ir mokymo politikos formavimo lygmenyje.
STEP

Adresas: Don Alonso El Sabio 7, 41004 
Buvimo vieta: Sevilla, Spain
Telefonas: +34954213954
El. paštas: step@steptraining.net
Interneto svetainė: www.steptraining.net

Step yra švietimo konsultantė, įsikūrusi Sevilijoje, orientuota į Europos Komisijos iniciatyvas: veikia Ispanijoje ir ES Erasmus+ švietimo sistemos rėmuose, mokymo ir užimtumo, ir socialiai pažeidžiamose grupėse. Mes dirbome su Leonardo da Vinči projektais ir dabar su Erasmus+ (KA 1 ir 2): mobilumo projektuose, priimančiomis ir siunčiančiomis institucijomis, bendradarbiaudami su vietos partneriais ir kurdami tarptautinį tinklą, siekdami pagerinti mūsų mobilumo veiksmų kokybę nuo 2004 m. Mūsų dalyvavimas projektuose davė mums vertingos patirties viešose ir privačiose švietimo institucijose, valdžios institucijose ir bendrovėse mūsų regione. Mūsų tikslas yra sustiprinti dalyvių profesinę praktiką ir įgūdžius dalyvaujant mobilumo projektuose, suteikiant jiems europinę dimensiją. Per pastaruosius 10 metų pas mus atvyko daugiau nei 1000 jaunų žmonių iš visos Europos, kuriems suteikėme profesinės patirties. Mes rengėme apsilankymus įmonėse, kad ekspertai iš įvairių sričių ir šalių patobulintų profesinius įgūdžius.
IHK - Projektgesellschaft

Adresas: IHK-Bildungszentrum, Puschkinstrasse 12b
Buvimo vieta: Frankfurt (Oder),  Germany
Telefonas: 033556212000
El. paštas: projekt@ihk-projekt.de
Interneto svetainė: www.ihk-projekt.de

IHK-Projektgesellschaft mbH yra paslaugų teikėjas profesinio švietimo ir mokymo srityje (profesinio rengimo) regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Būdami Prekybos ir pramonės rūmų (kompetentinga profesinio mokymo institucija) 100% dukterine bendrove, mes veikiame kaip Pramonės rūmų bei juos atstovaujančių įmonių(90% MVĮ) paslaugų teikėjas ir partneris, taip pat ir Amatų rūmų, ministerijų ir kitų institucijų, kurios skatina ekonomikos vystymąsi. Be to, esame iniciatorius, vadovas ir aktyvus partneris įvairių strateginių profesinio mokymo partnerysčių regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Jau užbaigėme daugiau nei 40 nacionalinių ir tarptautinių projektų visų rūšių ES finansuojamose programose. Mūsų komandą sudaro 60 aukštos kvalifikacijos specialistų ir mes teikiame paslaugas įmonėms, veslui, įstaigoms, taip pat individualiems asmenims. Mes taikome kokybės valdymo sistemą planuojant ir valdant švietimo programas, projektus ir kitas paslaugas ir esame aktyvus Vokietijos ECVET ekspertų komandos narys.