Pojektas

Projektas „Prieinamo turizmo programų, skirtų profesiniam mokymui, plėtra“(TOUR4ALL) įkurtas ERASMUS+ Programa ir jame siekiama sukurti preinamo turizmo modulį, skirtą profesinio mokymo studentams, dėstytojams ir turizmo profesionalams. Geriau kvalifikuotas personalas galės suteikti geresnes paslaugas, ir turizmo sektorius ir visuomenė turės naudos iš to. Projektui pasibaigus, apžvalga ir modulis bus laisvai prieinami internete.

Skaityk daugiau

Partneriai

CEPROF yra europinio projekto TOUR4ALL, kuris bus vykdomas dvejus metus nuo 2016 m. spalio iki 2018 m. rugsėjo, koordinatorius. Projektą vykdys devyni partneriai iš šešių šalių; Portugalijos (CEPROF, Ovar Forma ir INOVA+), Vokietijos (IHKPG), Belgijos (EfVET), Italijos (CSC ir META fondas),Ispanijos (STEP) ir Lietuvos (LŽNS). Bendras projekto tikslas yra parengti prieinamo turizmo mokymo modulį skirtą apmokyti turizmo profesionalus.

Skaityk daugiau

Projekto rezultatai

Gairės: Įgyvendinti kolegialų darbą apie apmokymą turizmo, prieinamo neįgaliems. Analitinė veikla: naudojant surinktus duomenis ir tyrimus, atliktus Europoje, pritaikyti gerąją praktiką prieinamo neįgaliesiems turizmo srityje. Mokymo veikla: sukurti mokymo modulį, pritaikytą prieinamam turizmui, kuris gali būti naudojamas bet kurioje ES valstybėje. Abipusis mokymasis, keitimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas: skatinti gerą praktiką mokymų Europos lygmeniu ir keisti požiūrį į specialių poreikių turinčius asmenis turizmo sektoriuje.

Skaityk daugiau

Sveiki!

Jūs esate Tour4All projekto tinklalapyje - "TOUR4ALL - Prieinamo turizmo programų, skirtų profesiniam mokymui, plėtra“
Projektas Nr. 2012-1-PT01-KA202-022826
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Ši publikacija atspindi tik autoriaus požiūrį ir
Komisija negali būti atsakinga už bet kokią čia pateikiamą ir naudojamą informaciją.